Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu: 23.04.2015 r. o godz. 8:42 w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr 213 odbędzie się:

                                                                 DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  znajdującego się na II piętrze bloku mieszkalnego położonego w Dąbrowie Tarnowskiej na oś. Westerplatte 3 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC o łącznej pow. użytkowej 47,49 m2 . Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 136.490,00 zł.  Cena wywoławcza wynosi 90.994,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb  ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel.: 14 6423540 fax.: 14 6423540 mail: dabrowa.tarnowska@komornik.plwww.streb-komornik.eu

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb  ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel.: 14 6423540 fax.: 14 6423540 mail: dabrowa.tarnowska@komornik.plwww.streb-komornik.eu

 

Numer oferty: L/91/N/04/15
Region: małopolskie
Cena: 90.994,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie