Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Z informacji uzyskanych w dniu 05.06.2013r. od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbiety Adamskiej-Śmigrodzkiej  wynika, iż w dniu 19 czerwca 2013r.o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w Sali nr 6, odbędzie się II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI  położonej w miejscowości Majdan, 05-462 Wiązowna dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł.)

szacunkowa jednostkowa

Cena wywoławcza

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki o pow. 1713 m2 z obrębu 0015. O kształcie regularnym prostokątnym, dojazd do drogi publicznej zapewnia droga wewnętrzna. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest wzdłuż trasy E372 Warszawa-Lublin. Odległość od centrum W-wy wynosi około 27km. Dobry jest dostęp do środków komunikacji podmiejskiej. Położona jest przy drodze wewnętrznej w odległości ok. 400m od trasy krajowej. Dominującą funkcją obszaru jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą, stan otaczającej zabudowy dobry. Na przedmiotowej posesji wybudowany jest dom jednorodzinny, wolnostojący z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony z garażem w bryle obiektu wybudowany w planie zbliżonym do kwadratu o łącznej powierzchni użytkowej 210,48 m2.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130144,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

753429,33  

 

 

 

 

 

Adres Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku:

05-400 Otwock, ul. Andriollego 34/8, tel .: 22 7793235

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.130.144,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 753.429,33 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 113.014,40 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika nr 53 10201127 0000 1302 0167 5354. Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 17.06.2013 oraz 18.06.2013r.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  w dni powszednie od godz 12:00 do 18:00 oraz przeglądać Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2/14, a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie  zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbiety Adamskiej-Śmigrodzkiej z dnia 05.06.2013r.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72375

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 753.429,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka