Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej      wiadomości,    że:    w dniu 01-04-2016r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Gryficach pod adresem: 72-300 Gryfice, ul. Wysoka Brama 2   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-332 Gołańcz, ul. Pomorska.

Nieruchomość stanowi działka zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 248/1 o powierzchni 0,0745 ha. Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 157 m2 i powierzchni użytkowej 547,36 m2.

Suma   oszacowania   wynosi   223 300,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest    równa    3/4   sumy oszacowania i wynosi 167 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 330,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Numer oferty: L/41/N/02/16
Region: pomorskie
Cena: 167.475,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy