Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że 25 sierpnia 2014r. o godz. 13:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Węgrowie odbędzie się: pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jarnicach  pow. węgrowski.  Oznaczona w ewidencji gruntów nr 826, mająca powierzchnię 0,34ha z urządzoną księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.  

Nieruchomość zabudowana jest :

-murowanym parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z nieużytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia z wykonaną instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną (wodociąg wiejski, szambo własne), powierzchnia użytkowa budynku wynosi 102m/2;

-murowanym budynkiem gospodarczym o funkcji magazynowo-garażowej parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, wykonana instalacja elektryczna, powierzchnia użytkowa 199m/2

-budynkiem  magazynowym o konstrukcji mieszanej ,parterowy, niepodpiwniczony ,wyposażony w instalację energii elektrycznej ,powierzchnia użytkowa budynku wynosi 135m/2

-drewniany budynek gospodarczy o pow. 60m/2 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 192.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 144.00,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (19.200,00zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr 68 1020 4476 0000 8902 0022 0376 z dopiskiem "wadium KM 661/13".

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymuj ące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 1, tel.: 25 7922468.

 

Numer oferty: L/153/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 144.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo