Opis

Syndyk masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości.

Oferowane do sprzedaży składniki masy upadłości zlokalizowane są w ramach w miejscowości Koszalin, Dobrzyń nad Wisłą i Lenie Wielkie.

Przed dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwo Upadłego prowadziło działalność operacyjną w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw.

Nieruchomości zlokalizowane w Koszalinie i w Dobrzyniu nad Wisłą wyposażone są w systemy chłodnictwa. 

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Dariusz Galek. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z/s ul. Adam Mickiewicza 10 , 87-600 Lipno do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 15.00 (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Kancelarii Syndyka w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 14.00.

Z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży, w tym z opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka (Dariusz Galek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Adama Mickiewicza 10 w Lipnie) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 608 090 898. Oględziny Przedmiotu Sprzedaży możliwe są w terminie ustalonym z Syndykiem. 

Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Syndyka: http://www.dariuszgalek.pl.

 

Prezentacje multimedialne:

Dobrzyń - wersja PL

Dobrzyń  - wersja ENG

Koszalin - wersja PL

Koszalin - wersja ENG

 

Źródło: Syndyk
Rodzaj: Budynek użytkowy
Lokal użytkowy
Obiekt komercyjny