Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 07-11-2013r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy B.Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Radwańskiego, 07-300 Ostrów Maz., dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ. prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej mieszczącym się pod adresem: B.Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa:

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Daniel Wach

Kancelaria Komornicza, Lubiejewska 25A, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Maz.

tel. 29 7468071 / fax. 29 7468071

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101516

 

Numer oferty: L/128/N/10/13
Region: mazowieckie
Cena: 243.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka