Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica zawiadamia na podstawie art, 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09 października 2015 r. o godz. 8:30 w sali nr 116 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana składającej się z działki gruntowej o nr ew. 446/2 położonej w miejscowości: Trzetrzewina gm. Chełmiec.

Działka ew. nr 446/2

Działka o powierzchni 0,20 ha usytuowana w terenie o lekkim spadku o wystawie południowej, przy asfaltowej drodze powiatowej, w odległości ok. 2 km od drogi krajowej nr 2.8 relacji Nowy Sącz Limanowa. Działka nieuzbrojona, widokowa, niezabudowana i nieogrodzona z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej /przystanek autobusowy w odległości -100 m/.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 67,300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 44.866,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę: 6.730,00 zł.    

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji w gotówce lub; w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności m rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości łub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Nowym   Sączu   Artur Kłonica ul. Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz tel.: 018 4407699 mail: nowy.sacz3@komornik.pl

Numer oferty: L/31/N/09/15
Region: małopolskie
Cena: 44.866,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka