Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju mający kancelarię w Jastrzębiu - Zdroju ul. Armii Krajowej 25 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2013 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

Ilość

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

szt.

jednostkowa

łączna

1

 

renault Master , samochód specjalny - podnośnik koszowy, rok prod. 2003, data I rejestr. w kraju 2010

1,00

70.000,00

70.000,00

Ceną   wywoławczą   każdej   ruchomości   w   powyższej   licytacji   jest   3/4   wartości   szacunkowej   podanej   w obwieszczeniu  tj. 52 500,00 zł.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na parkingu usytuowanym przy kancelarii komornika od godziny 09:45. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 7 000,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Ewa Zgol
Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdroju  44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 25.

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 52.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu