Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-06-2013r. o godz. 12:00  w lokalu:

92-547 Łódź, ul.Bartoka Beli

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 _______________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

________________________________________________________________________________

1.   KIA SPORTAGE ROK PROD. 2009                               1 [szt.]        17 850,00  **)               13 387,50       (udział 51/100)

2.     AUDI A3 ROK PROD. 2003                                         1 [szt.]       20 000,00  **)               15 000,00

      

______________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

          Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.III)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza  Gen. Dąbrowskiego Jarosława 17/21, 93-177 Łódź

tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46  e-mail: kamilpietrasik@komornik.pl

www.komornik.lodzwidzew.pl 

  tel: (042)632-16-57, 632-16-67  fax:(42)292-99-77

kom:  603-448-400, 665-884-500, 697-696-600

 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 28.387,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu