Rekomendacje

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego

Rodzaj rekomendacji Ilość Udział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) 4 16%
Trzymaj (Neutralnie, Równa waga, Tak jak rynek) 11 44%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) 10 40%
Łącznie 25 100,0%

Rekomendacje wydane w okresie od 2016-10-19 do 2017-04-24

Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego 28,31 PLN

Konsensus
Prognozy makroekonomiczne Banku
Drukuj