Rekomendacje

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego

Rodzaj rekomendacji Ilość Udział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) 3 12%
Trzymaj (Neutralnie, Równa waga, Tak jak rynek) 10 42%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) 11 46%
Łącznie 24 100,0%

Rekomendacje wydane w okresie od 2016-11-23 do 2017-04-26

Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego 28,90 PLN

Konsensus
Prognozy makroekonomiczne Banku
Drukuj