Rekomendacje

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego

Rodzaj rekomendacji IlośćUdział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) 1062,5%
Trzymaj (Neutralnie, Równawaga, Tak jak rynek) 637,5%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) 00,0%
Łącznie 16100,0%

Rekomendacje wydane w okresie od 2019-03-07 do 2019-08-14

Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego 44,62 PLN

Konsensus kwartalny Q2 2019
Konsensus roczny
Prognozy makroekonomiczne Banku
Drukuj