Rekomendacje

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego

Rodzaj rekomendacji Ilość Udział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) 4 16%
Trzymaj (Neutralnie, Równa waga, Tak jak rynek) 12 48%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) 9 36%
Łącznie 25 100,0%

Rekomendacje wydane w okresie od 2016-10-14 do 2017-02-10

Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego 27,16 PLN

Konsensus
Prognozy makroekonomiczne Banku
Drukuj