Rekomendacje

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego

Rodzaj rekomendacji Ilość Udział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) 4 15%
Trzymaj (Neutralnie, Równa waga, Tak jak rynek) 15 58%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) 7 27%
Łącznie 26 100,0%

Rekomendacje wydane w okresie od 2016-06-28 do 2016-12-05

Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego 25,62 PLN

Konsensus
Prognozy makroekonomiczne Banku
Drukuj