Rekomendacje

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego

Rodzaj rekomendacji IlośćUdział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) 840,0%
Trzymaj (Neutralnie, Równawaga, Tak jak rynek) 1050,0%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) 210,0%
Łącznie 20100,0%

Rekomendacje wydane w okresie od 2018-11-06 do 2019-04-01

Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego 42,48 PLN

Konsensus kwartalny Q4 2018
Konsensus roczny
Prognozy makroekonomiczne Banku
Drukuj