Rekomendacje

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji PKO Banku Polskiego

Rodzaj rekomendacji Ilość Udział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj, Ponad rynek) 2 8%
Trzymaj (Neutralnie, Równa waga, Tak jak rynek) 14 56%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj, Poniżej rynku) 9 36%
Łącznie 25 100,0%

Rekomendacje wydane w okresie od 2016-04-21 do 2016-10-06

Średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego 25,54 PLN

Konsensus
Prognozy makroekonomiczne Banku
Drukuj