Wybrane spółki z Grupy Kapitałowej Banku, wymienione poniżej, objęte są wymianą danych. Dane mogą być wymieniane wyłącznie w oparciu o zgodę Klienta złożoną na podstawie odpowiedniego oświadczenia zawierającego cel oraz zakres przekazywanych informacji. Wymiana danych, w szczególności, ma na celu umożliwienie wykorzystania mediów elektronicznych do przedstawienia zindywidualizowanej oferty marketingowej spółek Grupy Kapitałowej Banku.

W skład spółek Grupy Kapitałowej objętych wymianą danych wchodzą:

PKO Leasing S.A.

PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.

PKO BP Faktoring S.A.

PKO Bank Polski S.A.

Drukuj