PKO Bank Hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych.

PKO Życie TU

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia.

PKO Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.

Jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i wraz z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. funkcjonuje pod wspólną marką PKO Ubezpieczenia.

Qualia Development

Qualia Development jest polską spółką deweloperską z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów na rynku budownictwa mieszkaniowego - w wyjątkowych lokalizacjach na terenie całego kraju.

PKO Leasing

PKO Leasing Spółka Akcyjna to firma o uniwersalnym charakterze oferująca wszystkie rodzaje leasingu.

PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zarządza środkami finansowymi w imieniu niemal pół miliona klientów.

PKO BP BANKOWY PTE

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (PKO PTE) zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE).

PKO Faktoring

Oferuje klientom usługi faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka, faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka, faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy zagranicznego, a także usługi faktoringu odwrotnego.

PKO BP Finat Sp. z o.o.

PKO BP Finat sp. z o.o. - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek.

PKO Finance AB

Przedmiotem działalności PKO Finance AB jest pozyskiwanie środków finansowych dla PKO Banku Polskiego SA z emisji obligacji.

Kredobank SA

Jest to największy bank Ukrainy Zachodniej, Centrala którego mieści się we Lwowie – mieście nieopodal granicy polskiej, na rubieży obu kultur.

ZenCard

ZenCard to narzędzie do marketingu transakcyjnego i budowania lojalności w handlu, umożliwiające wirtualizację i konsolidację kart lojalnościowych na dowolnej karcie płatniczej.