PKO Bank Hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia.

PKO Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.

Jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i wraz z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. funkcjonuje pod wspólną marką PKO Ubezpieczenia.

PKO Leasing

PKO Leasing Spółka Akcyjna to firma o uniwersalnym charakterze oferująca wszystkie rodzaje leasingu.

PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zarządza środkami finansowymi w imieniu niemal pół miliona klientów.

PKO BP BANKOWY PTE

PKO PTE zarządza aktywami blisko miliona klientów o wartości ponad 7 miliardów złotych. Spółka posiada 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu środków na cele emerytalne Polaków

PKO Faktoring

Oferuje klientom usługi faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka, faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka, faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy zagranicznego, a także usługi faktoringu odwrotnego.

PKO BP Finat Sp. z o.o.

PKO BP Finat sp. z o.o. - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek.

PKO Finance AB

Przedmiotem działalności PKO Finance AB jest pozyskiwanie środków finansowych dla PKO Banku Polskiego SA z emisji obligacji.

Kredobank SA

Jest to największy bank Ukrainy Zachodniej, Centrala którego mieści się we Lwowie – mieście nieopodal granicy polskiej, na rubieży obu kultur.

ZenCard

ZenCard to narzędzie do marketingu transakcyjnego i budowania lojalności w handlu, umożliwiające wirtualizację i konsolidację kart lojalnościowych na dowolnej karcie płatniczej.