PKO Bank Hipoteczny

Specjalizujemy się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych

PKO TFI

Znajdziesz u nas ponad 60 rodzajów funduszy, programów inwestycyjnych oraz produktów emerytalnych (PPK, PPE, Pakiet emerytalny IKZE+IKE)

PKO BP BANKOWY PTE

Umożliwiamy klientom samodzielne budowanie emerytur na kontach PKO IKZE lub PKO IKE w ramach PKO DFE

PKO Leasing

Finansujemy w postaci leasingu lub pożyczki, niezależnie od wielkości, branży i rodzaju działalności: pojazdy, maszyny, urządzenia, projekty inwestycyjne i sprzęt IT

PKO Faktoring

W oparciu o indywidualne potrzeby klientów tworzymy usługi faktoringowe

PKO BP Finat

Pomagamy klientom za pomocą naszego agenta transferowego w prowadzeniu rejestrów i rozliczaniu uczestników funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, kapitałowych, ale także wspieramy w poprowadzeniu księgowości funduszy i spółek, usługach IT i obsłudze PPK

PKO Ubezpieczenia

PKO Ubezpieczenia to PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń - razem oferujemy produkty ubezpieczeniowe dla klientów

Kredobank

Z naszymi usługami bankowymi jesteśmy także obecni na Ukrainie

I. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wchodzi Bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio. Poniżej skład Grupy według stanu na 30.06.2023 r.

PKO Bank Polski S.A.

II. Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone

PKO Bank Polski S.A. i jego podmioty zależne posiadają również wspólne przedsięwzięcia oraz podmioty stowarzyszone. Poniżej wykaz według stanu na 30.06.2023 r.

Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego S.A.
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan
Wspólne przedsięwzięcie PKO VC - fizan
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego S.A.