PKO Bank Hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych.

Więcej

PKO Życie TU

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia.

Więcej

Qualia Development

Qualia Development jest polską spółką deweloperską z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów na rynku budownictwa mieszkaniowego - w wyjątkowych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Więcej

PKO Leasing

PKO Leasing Spółka Akcyjna to firma o uniwersalnym charakterze oferująca wszystkie rodzaje leasingu.

Więcej

PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zarządza środkami finansowymi w imieniu niemal pół miliona klientów.

Więcej

PKO BP Bankowy PTE

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (PKO PTE) zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE).

Więcej

PKO Faktoring

Oferuje klientom usługi faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka, faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka, faktoringu eksportowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy zagranicznego, a także usługi faktoringu odwrotnego.

Więcej

PKO BP Finat Sp. z o.o.

PKO BP Finat sp. z o.o. - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek.

Więcej

PKO Finance AB

Przedmiotem działalności PKO Finance AB jest pozyskiwanie środków finansowych dla PKO Banku Polskiego SA z emisji obligacji.

Więcej

Kredobank SA

Jest to największy bank Ukrainy Zachodniej, Centrala którego mieści się we Lwowie – mieście nieopodal granicy polskiej, na rubieży obu kultur.

Więcej

Inter-Risk Ukraina

Głównym zadaniem „Inter-Risk Ukraina" Sp. z d.o. jest współpraca z Finansową Kompanią „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. w zakresie windykacji wierzytelności kredytowych.

Więcej