Jak odzyskać dostęp do serwisu iPKO?

Do odblokowania lub zmiany hasła potrzebujesz:

Odblokuj dostęp/zmień hasło, podając login i numer telefonu

Odblokuj dostęp/zmień hasło z aplikacją IKO