30 czerwca 2012 r. PKO Bank Polski zaprzestaje świadczenia usług na terenie Wielkiej Brytanii, co jest równoznaczne z zamknięciem placówki funkcjonującej przy 151 Shaftesbury Avenue w Londynie. Jej zamknięcie nie wpływa na zakres wzajemnych zobowiązań Banku i Klientów wynikających z umów zawartych na terytorium Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do wybranych oddziałów na terenie Polski:

  1. Oddział 6 PKO Banku Polskiego w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15, kod pocztowy 02-515 w zakresie rachunku SUPERKONTO i SUPERKONTO Oszczędne oraz rachunku oszczędnościowego w GBP.
  2. Oddział 5 PKO Banku Polskiego w Poznaniu, przy os. Bolesława Śmiałego 121, kod pocztowy: 60-682 w zakresie kredytów hipotecznych.

Kontakt z Infolinią PKO Banku Polskiego pod numerem 800 302 302 - numer dostępny cała dobę, przez 7 dni w tygodniu. Koszt połączenia będzie zgodny z Taryfą lokalnego operatora dla rozmów lokalnych.

Drukuj