Dlaczego warto wybrać rachunek inwestycyjny?

Jak otworzyć rachunek inwestycyjny w serwisie iPKO?

Rachunek inwestycyjny możesz również otworzyć w jednym z naszych Punktów Obsługi Klienta (POK) lub Punktów Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego. Warunkiem otwarcia rachunku inwestycyjnego w PUM jest powiązanie tego rachunku z kontem osobistym w PKO Banku Polskim. Znajdź najbliższą placówkę.

Potrzebujesz dodatkowych usług?

Nie masz jeszcze ukończonych 25 lat?

Dlaczego Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego?

Informacja o ryzyku inwestycyjnym

Informacja o ryzyku inwestycyjnym: Pamiętaj o ryzyku. Inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z ryzykiem. Zapoznaj się z charakterystyką instrumentów finansowych i związanym z nimi ryzykiem inwestycyjnym, opisanymi w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.