Usługa Dynamic Currency Conversion (DCC) polega na możliwości wyboru opcji przewalutowania realizowanej przez Klienta transakcji. Dzięki usłudze możliwe jest wykonanie transakcję w walucie kraju, w którym wydana jest karta, czyli np. w PLN.

W terminalu płatniczym lub bankomacie udostępniającym usługę DCC, w trakcie dokonywania transakcji powinna zostać zaprezentowana kwota transakcji w wybranej prze Klienta walucie, zastosowany kurs walutowy oraz prowizje związane ze skorzystaniem z usługi. Prowizje oraz kurs zastosowany do przeliczenia transakcji w ramach usługi DCC nie są prowizjami oraz kursem stosowanym przez PKO Bank Polski lub organizacje płatniczą w ramach której wydana jest karta. Korzystając z usługi DCC warto sprawdzić oferowany kurs, ponieważ ten zaproponowany przez operatora bankomatu/terminala może być  wyższy od kursu PKO Banku Polskiego lub organizacji płatniczej.

Ważne!

W przypadku kart wielowalutowych, wybranie usługi DCC uniemożliwi rozliczenie transakcji z rachunku walutowego, ponieważ dokonywana transakcja będzie rozliczona w PLN a więc zostanie zaksięgowana na koncie osobistym w PLN.

Jeśli Klient chce skorzystać z funkcji wielowalutowej karty i wypłacić bądź zapłacić kartą bezpośrednio z konta walutowego, należy pominąć opcję DCC.

Drukuj