Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC z ang. Dynamic Currency Conversion) to usługa, z której możesz skorzystać podczas transakcji płatniczej w walucie obcej, w terminalu płatniczym, internecie lub bankomacie. Kwota transakcji przewalutuje się w czasie rzeczywistym. 

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji wielowalutowej Twojej karty do konta?

  • gdy płacisz kartą w terminalu płatniczym: poproś sprzedawcę o rozliczenie transakcji w walucie lokalnej
  • gdy wypłacasz gotówkę z bankomatu1: odrzuć usługę DCC i wybierz rozliczenie w walucie lokalnej 

Operatorzy bankomatów za granicą mogą pobierać dodatkowe opłaty, na które nie mamy wpływu.

Zanim zrealizujesz transakcję DCC, na ekranie terminala, bankomatu albo w czasie zakupów internetowych powinny zostać zaprezentowane informacje o kosztach (opłatach i prowizjach) oraz kursie waluty. Zobaczysz pełną kwotę w PLN, która obciąży konto Twojej karty. Zwróć szczególną uwagę, czy koszty transakcji nie są zbyt wysokie. 

Pamiętaj!

Prowizje i kurs  przeliczenia transakcji płatniczej w ramach DCC są ustalane przez akceptanta transakcji lub sieci bankomatów i nie są prowizjami oraz kursem banku. Kurs zaproponowany w ramach usługi DCC w bankomacie/terminalu płatniczym lub podczas płatności online może być wyższy od kursu naszego banku lub organizacji płatniczej.

Drukuj