Pierwsze Konto Oszczędnościowe

2% do kwoty 10 000 zł, nadwyżka 1,6% (w skali roku).

Dla osób do 18 roku życia.

Konto Oszczędnościowe Plus

Dostępne waluty: PLN.
Dla osób od 18 roku życia.