Kredyt
odnawialny

Dlaczego warto?

Kredyt odnawialny pozwoli uzyskać stały i szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych. Korzystając z kredytu odnawialnego Klient nie musi pilnować terminów spłat, ponieważ każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie o wartość dokonanej wpłaty.

Ciesz się wolnymi środkami bez końca

Skorzystaj z kredytu odnawialnego z prowizją 5 zł w pierwszym roku.

Warunki specjalne dotyczą nowych klientów, którzy od 16.02.2015 do 16.03.2015 otworzą PKO Konto bez Granic, PKO Konto za Zero lub Konto Aurum wraz z kredytem odnawialnym lub mają takie konto nie dłużej niż 30 dni, na które nie został dokonany pierwszy wpływ.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z promocji jest:

 • otwarcie wyżej wymienionego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • zawarcie umowy kredytu odnawialnego
 • wnoszenie systematycznych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości nie niższej, niż określona we wniosku kredytowym

RRSO wynosi 12,96% przy następujących założeniach: kwota kredytu – 4 000,00 zł; oprocentowanie zmienne – 12%/rok; całkowity koszt kredytu – 270,04 zł, w tym: prowizja 5,00 zł, odsetki 265,04 zł, całkowita kwota do zapłaty – 4 270,04 zł, wysokość raty – 355,84 zł (przy założeniu, że kredyt jest udzielony na okres 12 miesięcy, wypłacony jednorazowo w całości spłacony będzie w miesięcznych ratach równych). Stan na 16.02.2015r.

Kredyt odnawialny możesz otrzymać już w dniu otwarcia rachunku – wystarczy oświadczenie o uzyskanych dochodach. Aktywujemy Twój limit już po pierwszej wpłacie, wystarczy, że będziesz przelewać swoje dochody na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w PKO Banku Polskim. Maksymalna wysokość limitu kredytu odnawialnego zostanie wyliczona na podstawie przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej.

Teraz preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - kredyt odnawialny z obniżoną do 0,92% prowizją od kwoty kredytu, min. 30 zł.

Rodzice z Kartą Dużej Rodziny posiadający jednocześnie rachunek PKO Konto za Zero w PKO Banku Polskim mogą skorzystać z kredytu odnawialnego na specjalnych, preferencyjnych warunkach.  

Specjalne warunki obowiązują w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. z wyłączeniem pożyczki gotówkowej zabezpieczonej aktywami płynnymi.

Pozostałe stawki prowizji i opłat określa Tabela prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla osób fizycznych.

Prezentowane warunki odnoszą się dla posiadacza Karty Dużej Rodziny i ROR PKO Konto za Zero w PKO Banku Polskim. RRSO wynosi 14,66% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3 500 zł, oprocentowanie zmienne – 12,00%/rok, całkowity koszt kredytu – 263,85 zł, w tym prowizja 32,20 zł, odsetki 231,65 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 763,85 zł, wysokość raty 310,97 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych).

Wygoda:

 • udzielany szybko i bez dodatkowych formalności,
 • spłata kredytu następuje z bieżących wpływów na konto,
 • po upływie 12 miesięcy kredyt może być automatycznie przedłużany na kolejne 12 miesięcy bez konieczności wizyty w oddziale.

Elastyczność:

 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość wpływów na konto nawet do
  100 000 zł dla Klientów Indywidualnych, a w przypadku posiadaczy Konta Aurum i Konta Platinium II nawet do 150 000 zł!

Oszczędność pieniędzy:

 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu - uzależnione od rodzaju posiadanego konta osobistego oraz poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia - już od 10,99% w skali roku w przypadku posiadaczy Konta Platinium II,
 • każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.

Bezpieczeństwo:

 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty pracy przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Cardif BNP Paribas Group. Ogólne warunki ubezpieczenia

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  O udzielenie kredytu odnawialnego mogą występować:

  • klienci indywidualni posiadający obywatelstwo polskie na stale zamieszkali w Polsce,
  • klienci indywidualni, obywatele państw obcych zatrudnieni przez podmiot mający siedzibę w kraju lub otrzymujący rentę, emeryturę, stypendium w kraju.

  Kredyt odnawialny może otrzymać osoba, która:

  • wnosi na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy systematyczne wpływy,
  • posiada zdolność kredytową ,
  • nie spowodowała niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

  Kredyt odnawialny można otrzymać już po pierwszym wpływie na rachunek.
  Kredyt odnawialny może być udzielony do konta wspólnego, umowa wtedy jest zawierana przez obu Posiadaczy konta.
  W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wnioskodawca powinien przedłożyć potwierdzoną przez ten bank historię rachunku lub wyciągi z rachunku za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 • Przeznaczenie

 • Forma i sposób uruchomienia kredytu

 • Wysokość kredytu

 • Okres kredytowania

 • Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 • Waluta

 • Forma i sposób spłaty kredytu

 • Formy zabezpieczenia

 • Wniosek o udzielenie kredytu

 • Warunki wypowiedzenia umowy

 • Wykorzystanie spłaconej kwoty kredytu

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

Z tytułu udzielania i spłaty kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są następujące prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą:

 

 • prowizja za udzielenie kredytu (w przypadku posiadaczy Konta Aurum i Konta Platinium II, prowizja obniżona jest o 0,35% w stosunku do oferty dla pozostałych Klientów indywidualnych),
 • podwyższenie limitu kredytowego i przedłużenie okresu kredytowania na kolejne okresy 12-miesięczne (w przypadku posiadaczy Konta Aurum i Konta Platinium II,  prowizja obniżona jest o 0,35% w stosunku do oferty dla pozostałych Klientów indywidualnych).

Prowizje mogą być pobierane w ciężar kredytu odnawialnego. W przypadku kredytu odnawialnego opłaty i prowizje pobierane są dopiero w momencie udzielenia kredytu. Na dzień odnowienia limitu Posiadacz rachunku musi zapewnić na rachunku wolne środki na pobranie należnych odsetek oraz prowizji.

Zobacz Taryfę opłat i prowizji

 

Oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie kredytu - uzależnione od rodzaju posiadanego konta osobistego oraz poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konto za Zero:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 12,00%,
 • RRSO wynosi 16,72 %,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 338,74 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 355,40 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • prowizja za udzielenie kredytu 74 zł tj. 1,85% min. 60 zł.

Dla kredytu w wysokości 9 tys. zł dla posiadaczy Konta AURUM:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 12,00%,
 • RRSO wynosi 15,94 %,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 9 730,67 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 799,64 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych),
 • prowizja za udzielenie kredytu 135 zł tj. 1,5% min. 60 zł.

Sprawdź oprocentowanie kredytu odnawialnego.

 

Otrzymanie kredytu jest proste

 1. Wypełnij formularz z prawej strony
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Możesz korzystać z dodatkowych środków

Pliki do pobrania