W przypadku, gdy zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Programu składane jest:

  • w okresie pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia wyceny, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu - pobierana jest opłata manipulacyjna za odkupienie w wysokości 6% wartości odkupionych Jednostek,
  • w okresie od 13-go miesiąca do końca 24-go miesiąca, licząc od dnia wyceny, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu - pobierana jest opłata manipulacyjna za odkupienie w wysokości 4% wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
  • w okresie od 25-go miesiąca do końca 36-go miesiąca, licząc od dnia wyceny, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu - pobierana jest opłata manipulacyjna za odkupienie w wysokości 2% wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
  • po  upływie  36 miesięcy od dnia wyceny Jednostek Uczestnictwa, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu – opłata manipulacyjna za odkupienie nie jest pobierana.

 

Drukuj