• Po wystąpieniu zdarzenia Ubezpieczony powinien zgłosić roszczenie, a w celu sprawnej wypłaty dostarczyć dokumentację niezbędną do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia.
  • Zgłoszenia roszczenia można dokonać wypełniając formularz on-line zgłoszenia szkody/roszczenia dostępny na stronie: https://pkoubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia bądź wniosek papierowy dostępny na stronie pkoubezpieczenia.pl, w sekcji „Dokumenty do Pobrania”. Zgłoszenia można również dokonać w Oddziałach PKO Banku Polskiego SA.
Drukuj