• Po wystąpieniu zdarzenia Ubezpieczony powinien zgłosić roszczenie, a w celu sprawnej wypłaty dostarczyć dokumentację niezbędną do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia.
  • Zgłoszenia roszczenia można dokonać wypełniając formularz on-line zgłoszenia szkody/roszczenia dostępny na stronie internetowej: https://pkoubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia bądź papierowy formularz wniosku dostępny na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl, w sekcji „Dokumenty do pobrania”. Zgłoszenia można również dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego SA.
  • Roszczenia z ubezpieczenia Assistance należy zgłaszać do Centrum Alarmowego pod numerem telefonu: 22 563 12 23.
Drukuj