Dla kogo?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Ochrona Ubezpieczenia i Okres Ubezpieczenia
Składka ubezpieczeniowa
Zawarcie umowy ubezpieczenia
Jak otrzymać świadczenie
Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla Posiadaczy Programu Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim. Ubezpieczenie dostępne jest w 3 wariantach ubezpieczeniowych różniących się wysokościami sum ubezpieczenia oraz wysokościami składek ubezpieczeniowych.

  • Ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę Posiadaczowi Programu Budowania Kapitału oraz jego bliskim w trudnych sytuacjach życiowych
  • Proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia – wystarczy tylko podpisać Wniosek i opłacić Składkę Ubezpieczeniową
  • Brak badań lekarskich przy zawarciu umowy ubezpieczenia
  • Możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych wariantów ubezpieczenia, Posiadacz PBK może dostosować ubezpieczenie do swoich możliwości i oczekiwań
  • W przypadku Posiadaczy PBK w wieku do 50 lat – niska miesięczna składka ubezpieczeniowa w wysokości 10 zł (wariant ubezpieczenia PBK 1),
    wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i/lub jego bliskich w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego