• możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia
  • wypłata odszkodowania osobom wskazanym w polisie w przypadku śmierci ubezpieczonego Klienta
  • wypłata odszkodowania ubezpieczonemu Klientowi w przypadku nieszczęśliwego wypadku, trwałej niezdolności do pracy, inwalidztwa, śmierci małżonka itp.

Z dniem 1 stycznia 2013 roku ubezpieczenie zostało wycofane z oferowania. Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą – mogą kontynuować ubezpieczenie.

Przeznaczenie

Dostępność wariantów: Wariant I o nazwie SUPEROPIEKA obejmuje zakres świadczeń:

  • Śmierć ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia
  • Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% sumy ubezpieczenia.

Wariant II o nazwie SUPEROPIEKA GOLD - dostępny dla posiadaczy ZŁOTEGO KONTA i rachunku PLATINIUM.
Wariant III o nazwie SUPEROPIEKA PLATINIUM - dostępny dla posiadaczy rachunku PLATINIUM.
Warianty II i III obejmują stepujący zakres świadczeń:

  • Śmierć ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia
  • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia
  • Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% sumy ubezpieczenia.
  • Trwałe inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
  • Niezdolność do pracy ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia.
Dla kogo?
Minimalna wpłata
Dysponowanie środkami
Informacje dodatkowe