Indywidualne ubezpieczenie Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce dla posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w PKO Banku Polskim. Ubezpieczenie dostępne jest w 2 wariantach, różniących się wysokościami składki ubezpieczeniowej oraz sumami ubezpieczenia.

Korzyści:

  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • brak badań lekarskich przy zawarciu umowy ubezpieczenia
  • uproszczony system płatności - automatyczne opłacanie składki ubezpieczeniowej z ROR
  • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata, z zastrzeżeniem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • minimum formalności – zawarcie umowy ubezpieczenia w trakcie rozmowy telefonicznej
Przeznaczenie

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych w PKO Banku Polskim.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN

Wariant 1

Wariant 2

Zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

100 000

150 000

Zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

100 000

150 000

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku 

(Dzienny ryczałt za Pobyt w Szpitalu)

100

120

Inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

100 000

100 000

 

Szczegółowe informację na temat ubezpieczenia, w tym wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, dostępne są w OWU oraz Karcie produktu, które dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”.

Dla kogo?
Okres ubezpieczenia
Zgłoszenie roszczenia
Zawarcie umowy

Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowa za okres ubezpieczenia i zależy od wybranego wariantu:

  • wariant 1 – 24 zł,
  • wariant 2 – 29 zł.