Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
  Stopa bazowa w stosunku rocznym (obowiązująca do odwołania) 1,10

Wartość stopy bazowej obowiązuje od 1 lutego 2014 r.