Raport nr 12/2024

16.02.2024 17:03
Szacunek wpływu kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF na wyniki czwartego kwartału 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 3/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej rezerwy na koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF w wysokości 1,128 mld PLN. W wyniku wydania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 stycznia 2024 r. w sprawie C-488/23, dotyczącej pytania o dopuszczalność żądania od konsumenta rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji wypłaconego kapitału w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną oraz również biorąc pod uwagę postanowienia TSUE z grudnia 2023 r. w sprawach: C-140/22 z dnia 7 grudnia 2023 r., C-756/21 z dnia 11 grudnia 2023 r., C-28/22 z dnia 14 grudnia 2023 r., dotyczących kwestii wezwań do zapłaty i liczonych od nich odsetek ustawowych za opóźnienie, Bank przyjął bardziej konserwatywne parametry modelu służącego szacowaniu wyceny ryzyka prawnego.

Tym samym, wstępne, zsumowane (wskazane w niniejszym raporcie oraz w raporcie nr 3/2024) i niezaudytowane koszty ryzyka prawnego związanego z ww. typem kredytów, ujęte w ciężar wyników IV kwartału 2023 roku, wyniosły 1,988 miliarda zł.