Raport nr 20/2024

28.03.2024 14:59
Zmiana warunków umowy gwarancji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MARTreść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 5/2023, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 28 marca 2024 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem aneks do umowy gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Na skutek zawarcia tego aneksu warunki Gwarancji zmieniły się w ten sposób, że całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi 17.016.565.143,45 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości 1.843.699.490,98 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości 15.172.865.652,47 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita maksymalna kwota Gwarancji wynosi 13.981.992.012,92 PLN.