Raport nr 22/2024

12.04.2024 15:25
Szacunek wpływu kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF na wyniki pierwszego kwartału 2024 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że wstępne, niezaudytowane koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników I kwartału 2024 roku, wyniosły 1,34 miliarda zł.

Wysokość tych kosztów wynika z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego, które dotyczą prawdopodobieństw scenariuszy rozstrzygnięć spraw sądowych oraz uwzględniają przewidywane koszty związane z przegranymi sprawami sądowymi.