Raport nr 24/2024

18.04.2024 18:18
Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2024 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu: 

W związku z otrzymaniem 18 kwietnia 2024 r. informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że wysokość ustalonej przez BFG w stosunku do Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 r. wynosi 257.808.808,64 zł, a w Grupie Kapitałowej Banku (z uwzględnieniem składki PKO Banku Hipotecznego S.A.), wynosi łącznie 271.755.363,70 zł.

Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów Grupy Kapitałowej Banku dotyczących pierwszego kwartału 2024 r.