Raport nr 3/2024

11.01.2024 14:04
Szacunek wpływu kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF na wyniki czwartego kwartału 2023 r.
2024-01-11 14:04

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że wstępne, niezaudytowane koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników IV kwartału 2023 roku, wyniosły 0,86 miliarda zł. Koszty te wynikają z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów, uwzględniając koszty programu ugód, liczbę zawieranych ugód oraz szacunki dotyczące napływu nowych pozwów sądowych i oczekiwanych ich rozstrzygnięć.