Raport nr 37/2024

20.06.2024 17:57
Zmiana daty powołania członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 25/2024 z 25 kwietnia 2024 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”)  informuje, że Rada Nadzorcza Banku 20 czerwca 2024 r. zmieniła datę powołania Pana Michała Sobolewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z 1 sierpnia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.