Raport nr 42/2024

03.07.2024 15:00
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 28 czerwca 2024 r. („ZWZ”) do momentu zarządzenia przerwy dysponowali 900.549.658 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 72,04%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na ZWZ posiadali:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 40,85% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;

2. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 105.470.000 głosów, tj. 11,71% głosów na ZWZ oraz 8,44% ogólnej liczby głosów;

3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny – 91.011.744 głosów tj. 10,11% głosów na ZWZ oraz 7,28% ogólnej liczby głosów;

4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" –  51.000.000 głosów tj. 5,66% głosów na ZWZ oraz 4,08% ogólnej liczby głosów.