Raport nr 9/2024

05.02.2024 13:01
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 2 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 2 lutego 2024 r. („NWZ”) dysponowali 877.949.261 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 70,24%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na NWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 41,91% głosów na NWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 115.272.000 głosów, tj. 13,13% głosów na NWZ oraz 9,22% ogólnej liczby głosów;
  3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny – 101.799.338 głosów tj. 11,6% głosów na NWZ oraz 8,14% ogólnej liczby głosów;
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 57.700.000 głosów tj. 6,57% głosów na NWZ oraz 4,62% ogólnej liczby głosów.