Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody’s, która nadała tym instrumentom rating na poziomie Aa1. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. 

Więcej ogólnych informacji nt. listów zastawnych.

Emitowanie listów zastawnych jest kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego. Obecnie Bank prowadzi dwa programy emisyjne:

  • Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych,
  • Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych.

Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego notowane są na rynku równoległym GPW oraz na Bondspot. PKO Bank Hipoteczny SA uzyskał status Emitenta w dniu 9 grudnia 2015 roku.

Więcej informacji nt. programu.

Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych

PKO Bank Hipoteczny SA 4 sierpnia 2016 roku ustanowił międzynarodowy program emisji hipotecznych listów zastawnych w kwocie 4.000.000.000 EUR. Listy zastawne PKO BH denominowane w EUR są notowane na giełdzie w Luxemburgu oraz na rynku równoległym GPW.

Więcej informacji nt. programu.

Drukuj