Zakupiliśmy specjalistyczny program służący do zbierania informacji niefinansowych ze spółek zależnych.

Zakupienie programu ma na celu usprawnienie procesu zbierania danych ze spółek zależnych PKO Banku Polskiego, który odbywa się w ramach corocznej publikacji Oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Narzędzie ułatwia weryfikację kompletności pozyskanych informacji dla całej Grupy Kapitałowej Banku oraz zapewnia ciągłość dostępu do danych historycznych.

Drukuj