2 mld PLN zysku netto, dalszy wzrost dochodów, spowolnienie dynamiki kosztów, stabilne koszty ryzyka kredytowego

 

Zysk netto 2 mld PLN po utworzeniu 1,3 mld PLN rezerw na ryzyko prawne CHF

Kontynuacja dynamicznego wzrostu dochodów z działalności podstawowej, 15,8% wzrost dochodów z opłat i prowizji r/r

Spadek dynamiki kosztów innych niż regulacyjne do 11,2% r/r wobec dynamiki 19,4% r/r w 4 kwartale 2023 r.

Stabilizacja CoR na poziomie 47 p.b. i NPL na rekordowo niskim poziomie 3,34%

Dalsze zwiększenie rezerw na ryzyko prawne CHF (+1,3 mld PLN)

Baza kapitałowa z Tier 1 na poziomie 17,41%, możliwość wypłaty dywidendy z zysku 2023 r.

 

Drukuj