2011-12-19

W menu „Rachunki” – zakładce „Wyciągi” została dodana możliwość pobierania wyciągów okresowych, bezpośrednio w serwisie internetowym. Już dziś możesz zmienić formę dostarczania wyciągów z papierowej na wygodny i bezpieczny wyciąg elektroniczny. Wyciąg, który został udostępniony w iPKO ma identyczną zawartość jak papierowy, a nowa forma gwarantuje większą wygodę i elastyczność korzystania.

Równocześnie w zakładce „Wyciągi”, udostępniona została funkcja „Zmiana sposobu wysyłki wyciągów” umożliwiająca samodzielne zlecenie zmiany sposobu przesyłania wyciągów *.

Zmiana ta wymaga potwierdzenia kodem z narzędzia autoryzacyjnego.

Po potwierdzeniu dyspozycji kodem, nastąpi zmiana ustawień sposobu wysyłki wyciągu okresowego.

Od tej pory wyciągi papierowe nie będą już przesyłane pocztą, tylko udostępniane w serwisie iPKO.

Po zmianie, w zakładce „Wyciągi” widoczna będzie lista aktualnie dostępnych wyciągów okresowych. Domyślnie na ekranie wyświetli się 5 ostatnich dokumentów. Lista wyciągów zawierać będzie informacje o dacie dokumentu, numerze wyciągu oraz okresie, którego dotyczy wyciąg. Ponadto, przy każdym dokumencie dostępny będzie link „Pobierz” za pomocą którego masz możliwość pobrania wyciągu w formacie PDF (pobieranie odbywa się w nowym oknie). Dodatkowo, lista może być filtrowana przy użyciu następujących parametrów:

  • numer rachunku,
  • data dokumentu,
  • numer wyciągu,
  • liczba ostatnich dokumentów.

UWAGA!
W nowej funkcjonalności w iPKO, dostępne będą tylko wyciągi wygenerowane po dniu dokonania zmiany sposobu ich dostarczania. Ponadto wyciągi będą udostępniane zgodnie z cyklem i datą generowania wyciągu zapisaną przy rachunku klienta.

Dotychczas dostępna zakładka „Wyciągi” umożliwiająca wygenerowanie zestawienia operacji on-line za dany miesiąc kalendarzowy, została przeniesiona do nowej funkcji „Zestawienia operacji”. Funkcja ta będzie umożliwiała wygenerowanie zestawienia tylko do grudnia 2011 r., i docelowo zostanie usunięta z serwisu.

Klienci, którzy wcześniej zrezygnowali z otrzymywania wyciągów papierowych i mają dostęp do iPKO w okresie od grudnia 2011 do stycznia 2012, będą mieli sukcesywnie udostępniane nowe wyciągi w serwisie internetowym.

W przypadku Klientów instytucjonalnych zostanie przełączony cykl i data generowania wyciągu). Ustawiony zostanie miesięczny cykl generowania i data generowania na koniec miesiąca.

* Możliwość samodzielnej zmiany sposobu wysyłki wyciągów dotyczy tylko rachunków Klientów indywidualnych – funkcja jest niedostępna dla rachunków klientów instytucjonalnych. W przypadku klientów instytucjonalnych, zmiana sposobu przesyłania wyciągów związana jest ze zmianą umowy rachunku bieżącego – może być zatem dokonana tylko przez Doradcę Klienta.