2012-01-12

W menu „Rachunki” – zakładce „Wyciągi” została dodana możliwość pobierania wyciągów okresowych wynikających z Umowy rachunku, bezpośrednio w serwisie internetowym. Wyciąg, który został udostępniony w iPKO ma identyczną zawartość jak papierowy, a nowa forma gwarantuje większą wygodę i elastyczność korzystania. Równocześnie w zakładce „Wyciągi”, udostępniona została funkcja „Zmiana sposobu wysyłki wyciągów” umożliwiająca samodzielne zlecenie zmiany sposobu przesyłania wyciągów *. Bezpieczny wyciąg elektroniczny w iPKO-1 Zmiana ta wymaga potwierdzenia kodem z narzędzia autoryzacyjnego. Bezpieczny wyciąg elektroniczny w iPKO-2 Po potwierdzeniu dyspozycji kodem, nastąpi zmiana ustawień sposobu wysyłki wyciągu okresowego. Bezpieczny wyciąg elektroniczny w iPKO-3 Od tej pory wyciągi papierowe nie będą już przesyłane pocztą, tylko udostępniane w serwisie iPKO. W zakładce „Wyciągi” widoczna jest lista aktualnie dostępnych wyciągów okresowych. Domyślnie na ekranie wyświetla się 5 ostatnich dokumentów. Lista wyciągów zawiera informacje o dacie dokumentu, numerze wyciągu oraz okresie, którego dotyczy wyciąg. Ponadto, przy każdym dokumencie dostępny jest link „Pobierz” za pomocą którego masz możliwość pobrania wyciągu w formacie PDF (pobieranie odbywa się w nowym oknie). Dodatkowo, lista może być filtrowana przy użyciu następujących parametrów:

  • numer rachunku,
  • data dokumentu,
  • numer wyciągu,
  • liczba ostatnich dokumentów.

Bezpieczny wyciąg elektroniczny w iPKO-4 UWAGA! W nowej funkcjonalności w iPKO, dostępne są tylko wyciągi wygenerowane po dniu dokonania zmiany sposobu ich dostarczania. Ponadto wyciągi udostępniane są zgodnie z cyklem i datą generowania wyciągu zapisaną przy rachunku klienta. Zmiana cyklu i daty generowania wyciągu jest możliwa w każdym Oddziale PKO Banku Polskiego. Dotychczas dostępna zakładka „Wyciągi” umożliwiająca wygenerowanie zestawienia operacji on-line za dany miesiąc kalendarzowy, została przeniesiona do nowej funkcji „Zestawienia operacji”. Funkcja ta umożliwia wygenerowanie zestawienia tylko do grudnia 2011 r., i docelowo zostanie usunięta z serwisu. Bezpieczny wyciąg elektroniczny w iPKO-5 Jeśli masz dostęp do iPKO i wcześniej zrezygnowałeś z wyciągów papierowych, nowy wyciąg w serwisie internetowym udostępnimy Ci do końca stycznia 2012. W przypadku Klientów instytucjonalnych zostanie przełączony cykl i data generowania wyciągu. Ustawiony zostanie miesięczny cykl generowania i data generowania na koniec miesiąca.

* Możliwość samodzielnej zmiany sposobu wysyłki wyciągów dotyczy tylko rachunków Klientów indywidualnych – funkcja jest niedostępna dla rachunków klientów instytucjonalnych. W przypadku klientów instytucjonalnych, zmiana sposobu przesyłania wyciągów związana jest ze zmianą umowy rachunku bieżącego – może być zatem dokonana tylko przez Doradcę Klienta.