2018-03-23

Jeśli Twoja aplikacja IKO w dniu 22.03.2018 r. działała w trybie pasywnym, masz szansę zyskać 15 zł:

 1. Upewnij się, że masz aktywną zgodę na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym1.
 2. Aktywuj aplikację IKO.
 3. Wykonaj min. 2 transakcje  aktywowaną aplikacją IKO o łącznej wartości min. 80 zł:
  · Płatność zbliżeniową telefonem z IKO,
  · Płatność BLIKIEM w sklepie,
  · Płatność BLIKIEM w internecie.

Regulamin Promocji

Czym się różni działanie IKO w trybie pasywnym od trybu aktywnego?

Jak aktywować aplikację IKO, jak korzystasz z niej w trybie pasywnym?

Promocja organizowana jest przez PKO Bank Polski w dniach od 23.03.2018 r. do 30.05.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli nagród (90 000 zł). O wyczerpaniu puli premii Bank poinformuje za pośrednictwem strony internetowej https://iko.pkobp.pl/promocje/15zl-aktywna oraz https://inteligo.pl/iko/.

Jeden Uczestnik może otrzymać 2 premie: jedną jako posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim innego niż Konto Inteligo, a drugą jako posiadacz Konta Inteligo.

Aby wziąć udział w promocji należy spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie promocji, w tym warunek nieposiadania do dnia rozpoczęcia Okresu Promocji (tj. 23.03.2018 r.) aplikacji IKO w trybie aktywnym przypisanej do jej istniejącego lub zamkniętego:

 • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim (w przypadku posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim innego niż Konto Inteligo)
 • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Inteligo (w przypadku posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Inteligo).

Na dzień przystąpienia do Promocji Uczestnik musi mieć w Banku wyrażoną zgodę na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub wyrazić taką zgodę w Okresie Promocji. Zgoda nie może zostać odwołana do końca Okresu Promocji lub do dnia przekazania premii (o ile będzie to data wcześniejsza).