2018-01-09

8 stycznia br. rozpoczął się nabór do czwartej edycji MIT Enterprise Forum Poland, jednego z największych programów wspierających rozwój start-upów w Polsce. Firmy zakwalifikowane do MIT EF Poland  wezmą udział w programie akceleracyjnym realizowanym w oparciu o know-how jednego z najlepszych uniwersytetów technologicznych na świecie - Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki zaangażowaniu w projekt partnerów takich jak PKO Bank Polski, polskie start-upy zyskują nie tylko możliwość szybszego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów, ale także mogą liczyć na łatwiejszą komercjalizację opracowanych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na innowacje i z uwagą śledzimy postępy w doskonaleniu start-upów biorących udział w programie, licząc na wyłonienie z ich grona technologii możliwych do wdrożenia w banku – mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim.

Wystartowała kolejna rekrutacja start-upów. Rekrutacja do programu potrwa do 28 lutego 2018 roku. Zgłosić się do niego mogą zarówno istniejące, młode polskie firmy z branży technologicznej, jak i zespoły, które dopiero mają pomysł na nowy biznes. Pierwszy etap akceleracji zakłada cykl warsztatów i szkoleń, które pomogą uczestnikom stworzyć lub zweryfikować model biznesowy start-upu. Spotkania poprowadzone zostaną przez wybitnych mentorów i ekspertów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najlepsi mogą też liczyć na komercjalizację opracowanych rozwiązań.

Akcelerację w ramach 4. edycji programu przejdzie 25 startupów technologicznych. Początkujący przedsiębiorcy przez 3 miesiące będą współpracować z polskimi i międzynarodowymi ekspertami w celu dopracowania modeli biznesowych swoich przedsięwzięć. PKO Bank Polski, patron ścieżki akceleracyjnej „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, po raz trzeci wspierać będzie nowoczesne technologie związane z finansami.

Program akceleracyjny realizowany przez Massachusetts Institute of Technology Enterprise Forum przy wsparciu PKO Banku Polskiego pozwolił do tej pory rozwinąć skrzydła siedemdziesięciu start-upom, z których czternaście współpracowało bezpośrednio z bankiem nad rozwojem swoich produktów.  Udział w programie daje uczestnikom możliwość skorzystania ze wsparcia międzynarodowego zespołu mentorów i doświadczonych ekspertów, współpracy z MIT Technology Review, a także networking w rozległym ekosystemie innowacji skupionym wokół Massachusetts Institute of Technology.

Do programu można aplikować do końca lutego za pośrednictwem strony internetowej mitefpoland.org oraz pkobp.pl/fintech.

Bank otwarty na innowacje
PKO Bank Polski od lat wspiera budowę ekosystemu startupów, będąc nie tylko otwartym na możliwość wprowadzania unikalnych rozwiązań młodych przedsiębiorców we własnych
systemach, ale oferując również kompleksowe zaplecze eksperckie, które niejednokrotnie stanowiło punkt wyjścia dla przyszłych sukcesów.

W 2017 roku, z inicjatywy PKO Banku Polskiego działalność w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął jeden z największych akceleratorów na świecie – MassChallenge w formule Bridge to Mass Challenge Warsaw. Przez siedem lat funkcjonowania w światowych centrach innowacji, program pomógł rozwinąć się 1 211 start-upom, które przeszły intensywny program akceleracji, pozyskały ponad dwa miliardy dolarów finansowania, wygenerowały dochód na poziomie 900 milionów dolarów oraz utworzyły ponad 65 tys. miejsc pracy.  Do pilotażowej edycji Bridge to MassChallenge Warsaw aplikowało prawie 300 startupów,  czyli o połowę więcej niż pierwotnie zakładano. W rekrutacji, która zakończyła się w grudniu br., uczestniczyły firmy z 26 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym duża część z nich pochodziła spoza Polski. Wysoka frekwencja zagranicznych młodych przedsiębiorców przybliża Polskę do realizacji idei uczynienia z naszego kraju regionalnego centrum start-upowego.

Na początku 2017 roku, jako pierwsza polska instytucja finansowa, bank bezpośrednio zainwestował w start-up fintechowy. ZenCard, który dzięki temu dołączył do grupy kapitałowej banku oferuje zaawansowane narzędzia i wsparcie przy konstruowaniu programów lojalnościowych. W ostatnich miesiącach spółka przygotowała dwa duże projekty z ogólnopolskimi sieciami handlowymi - kampanię promocyjną dla Visy i MAKRO oraz współpracę z siecią drogerii Super-Pharm. Równolegle ZenCard rozpoczyna ekspansję zagraniczną, działając wspólnie z OP Financial Group, dzięki czemu przetestuje, a następnie wdroży swoje rozwiązanie dla klientów biznesowych największego fińskiego banku.

PKO Bank Polski jako pierwszy bank rodzimego sektora finansowego zainicjował także pracę nad wykorzystaniem technologii blockchain. Współpraca z polsko-brytyjską spółką Coinfirm, ma w niedalekiej przyszłości ułatwić natychmiastowe potwierdzenie pochodzenia i weryfikację autentyczności dowolnych plików, dokumentów i danych oraz ich szyfrowanie. Na ciągły rozwój innowacyjności banku wpływa również współpraca z firmą IC Solutions, wybraną podczas programu MIT EF Poland. Start-up ten opracował system digitalizacji danych, który umożliwia utrwalenie w formie elektronicznej tekstu przeniesionego na papier za pomocą długopisu cyfrowego (IC Pen), dzięki czemu podpisany przez klienta formularz trafia w czasie rzeczywistym do systemów bankowych.

Start-upy potrzebują wsparcia dużych instytucji
Dynamiczny rozwój młodych firm, w szczególności oferujących rozwiązania fintech, przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie i wzrost konkurencyjności całego polskiego sektora bankowego oraz krajowej gospodarki. Polski ekosystem start-upowy na tle sąsiadujących krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia się najwyższym potencjałem ekonomicznym, wysokim poziomem konsumpcji, czy szerokim dostępem do hubów start-upowych, które reprezentuje pięć największych metropolii w kraju. Mimo dużej konkurencyjności rynkowej oferowanych rozwiązań wiele polskich start-upów wciąż napotyka problemy związane z finansowaniem, sprzedażą swoich produktów czy kwestiami dotyczącymi zarządzania firmą. Dlatego właśnie zaangażowanie dużych instytucji, które posiadają cenny know-how, jest tak istotne. PKO Bank Polski na przestrzeni ostatnich lat udowodnił, że taka współpraca może przynieść wymierne korzyści zarówno dla start-upów, jak i współpracujących z nimi partnerów.