2016-09-01

Uprzejmie informujemy, że w trosce o najwyższy poziom świadczonych usług z dniem 1 października 2016 r. zmianie ulega „Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Business” oraz „Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business”  zwane dalej „Regulaminami”.

W stosunku do dotychczasowych regulacji, w Regulaminach zamieszczono/zmodyfikowano, między innymi zapisy:

  • opisujące usługę 3D-Secure1) ,
  • wprowadzające na kartach nowy dzienny limit internetowy2) ,
  • określające możliwość dokonywania operacji zbliżeniowych kartą (dotyczy  kart kredytowych typu Business)

zmiany dostępne od dnia podanego w oddzielnym Komunikacie.

Dodatkowo doprecyzowano zapisy związane z procesem reklamacyjnym. Pozostałe zmiany  w Regulaminie mają charakter porządkowy. Treść Regulaminów załączamy poniżej.

W przypadku braku akceptacji w/w zmian są Państwo uprawnieni w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji do wypowiedzenia umowy o wydawanie i używanie kart kredytowych typu Business lub umowy o wydawanie i używanie kart obciążeniowych typu Business. Brak wypowiedzenia umowy/umów w powyższym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu/Regulaminów.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

DO POBRANIA

Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej typu Business

Regulaminu wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business

 

 

1) USŁUGA 3D-SECURE - PŁACENIE KARTĄ W INTERNECIE

Dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet - usługa 3D-Secure, od której nie pobieramy dodatkowych opłat.

Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA” ) przy każdej płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Prośba o kod jednorazowy pojawi się w specjalnym oknie, w obrębie którego musi znajdować się zamknięta kłódka (przygotowanym w stylistyce serwisu internetowego iPKO ) wywołanym automatycznie na zakończenie procesu płatności. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru (do każdej karty korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie.

 

2) DZIENNY LIMIT OPERACJI INTERNETOWYCH – maksymalna kwota, do wysokości której Użytkownik karty może dokonywać płatności za towary i usługi w Internecie w ciągu jednego dnia.