• ochrona od odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim
  • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia

Z dniem 1 stycznia 2013 roku ubezpieczenie zostało wycofane z oferowania. Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą – mogą kontynuować ubezpieczenie.

Przeznaczenie

Ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego Klienta przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez niego lub członków jego najbliższej rodziny czynności w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia.

W ramach tego ubezpieczenia PZU S.A. wypłaci odszkodowanie za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia min. powstałe w wyniku:

  • Posiadania i użytkowania mieszkania, nieruchomości oraz garaży dla własnego użytku (łącznie ze szkodami wodociągowymi)
  • Posiadania zwierząt domowych i egzotycznych
  • Używania rowerów, wózków inwalidzkich
  • Używania sprzętu pływającego dla własnych potrzeb
  • Posiadania pasiek do 5 uli.
Dla kogo?
Minimalna wpłata
Informacje dodatkowe