Funkcje iPKO biznes | iPKO biznes features | Funkce iPKO biznes

Właściwości serwisu | Service properties | Vlastnosti služby

Autoryzacja | Authorisation | Povolenia

Moduł administratora | Administration | Správa

Transakcje | Transactions | Transakcie

Przelewy | Transfers | Prevody

Rachunki | Accounts | Účty

Karty | Debit Cards | Debetné karty

Kredyty i depozyty | Loans and deposits | Pôžičky a vklady

Inne | Others | Iné

✎ operacja, która może być potwierdzana/podpisywana poprzez aplikację mobilną / available for signature in the application / k podpisu v aplikaci
★ dane dotyczące karty firmowej użytkownika aplikacji / access only to your company cards / přístup pouze k vašim firemním kartám