Kod LEI to 20-znakowy alfanumeryczny, unikalny  identyfikator podmiotu prawnego, który identyfikuje strony transakcji przy raportowaniu. Kod LEI nadaje się jednorazowo dla danego podmiotu i trzeba go odnawiać. Twoja firma potrzebuje ważnego kodu LEI, żeby móc zawierać transakcje.

Jakie transakcje wymagają kodu LEI?

  • Wszystkie transakcje na instrumentach pochodnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 04.07.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR)’
  • Transakcje na instrumentach będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE ze zm. („Dyrektywa MiFID”), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającym rozporządzenie (UEEU) nr 648/2012 ze zm. („Rozporządzenie MiFIR”).

Kod LEI Twojej firmy wygasł?

  • Jeżeli kodem administruje PKO Bank Polski, skontaktuj się z doradcą
  • Jeżeli kodem administruje inny podmiot, skontaktuj się z nim

Bank świadczy usługę pozyskiwania kodu LEI. Zasady administrowania kodami LEI przez bank opisane są w Komunikacie Szczególne warunki współpracy z Klientami PKO Banku Polskiego SA w zakresie produktów skarbowych na rynku finansowym.

Drukuj