Jeśli chcesz wykonać przelew za granicę albo przelew do innego banku krajowego w walucie obcej, skorzystaj z dewizowego polecenia wypłaty. W tym celu wystarczy zalogować się w serwisie internetowym i przejść do sekcji „Transakcje” > „Przelewy”, a następnie zakładkę „Przelew zagraniczny”. Możesz je wykonać wyłącznie za pośrednictwem specjalnego formularza, w którym należy podać szczegóły przelewu: rachunek odbiorcy, kod banku odbiorcy, nazwę, adres i kraj odbiorcy, kwotę, walutę, strony pokrywające koszty transakcji, tytuł przelewu, a także datę jego wykonania (bieżącą lub przyszłą).

Zapoznaj się z rodzajami poleceń wypłaty

  Serwis internetowy Serwis mobilny Serwis telefoniczny (konsultant) Automatyczny serwis telefoniczny
Wykonanie dewizowego polecenia wypłaty  Tak - Tak -
Anulowanie dewizowego polecenia wypłaty Tak - Tak -
Wydruk potwierdzenia wykonania dewizowego polecenia wypłaty Tak(z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenie transakcji na nr faksu Tak(z historii rachunku) - - -

Przed skorzystaniem z usługi „Przelew zagraniczny” zapoznaj się z „Warunkami realizacji przez PKO BP SA zlecenia wykonania polecenia wypłaty wysyłanego”

Drukuj