2024-02-29

Stan na dzień 29.02.2024 r.

 • Przelewy przychodzące i wychodzące we wszystkich walutach do banków rosyjskich i białoruskich z listy poniżej↓ zostały zablokowane z powodu sankcji
 • Realizacja płatności do pozostałych banków rosyjskich, białoruskich i ukraińskich może być utrudniona z powodu większej liczby mechanizmów kontrolnych lub odrzucenia transakcji przez pośredniczące banki albo zagranicznych regulatorów
 • Nie obsługujemy przelewów przychodzących i wychodzących w RUB z innych banków

 

EN

Restrictions in foreign currency transfers

 • Transfers to Russian, Belarusian and Ukrainian banks - possible restrictions - Incoming and outgoing transfers in all currencies to Russian and Belarusian banks on the list↓ have been blocked due to sanctions
 • Payments to other Russian, Belarusian and Ukrainian banks may be hindered due to more controls or rejection of transactions by intermediary banks or foreign regulators
 • We do not handle incoming and outgoing transfers in RUB from other banks

 

UA 

Обмеження щодо здійснення іноземних переказів

 • Через санкції заблоковано вхідні та вихідні перекази в усіх валютах у російські та білоруські банки – перегляньте список заблокованих банків↓
 • Реалізація платежів до інших російських, білоруських та українських банків може бути ускладнена через додаткові механізми контролю або відхилення транзакцій банками-посредниками чи іноземними регуляторами
 • Не обслуговуємо вхідні та вихідні перекази в рублях з інших банків

 

RU 

Ограничения на осуществление иностранных переводов

 • Входящие и исходящие переводы во всех валютах в российские  и белорусские банки заблокированы из-за санкций - смотрите список заблокированных банков↓
 • Реализация платежей в другие российские, белорусские и украинские банки может б Входящие и исходящие переводы во всех валютах в российские и белорусские банки заблокированы из-за санкций - смотрите список заблокированных банковыть затруднена из-за дополнительных механизмов контроля или отклонения транзакций банками-посредниками или иностранными регулирующими органами.
 • Мы не обслуживаем входящие и исходящие переводы в рублях из других банков.

 

DE

Überweisungen an russische, belarussische und ukrainische Banken - mögliche Einschränkungen

 • Eingehende und ausgehende Überweisungen in allen Währungen an russische und belarussische Banken auf der Liste↓ sind aufgrund von Sanktionen blockiert
 • Die Ausführung von Zahlungen an die verbleibenden russischen, belarussischen und ukrainischen Banken kann durch mehr Kontrollmechanismen oder die Ablehnung von Transaktionen durch zwischengeschaltete Banken oder ausländische Regulierungsbehörden behindert werden
 • Wir bearbeiten keine eingehenden und ausgehenden Überweisungen in RUB von anderen Banken

 

CZ

Převody do ruských, běloruských a ukrajinských bank - možná omezení

 • Příchozí a odchozí převody ve všech měnách do uvedených ruských a běloruských bank↓ byly zablokovány kvůli sankcím
 • Provádění plateb do zbývajících ruských, běloruských a ukrajinských bank může být ztíženo kvůli většímu počtu kontrolních mechanismů nebo odmítnutí transakcí zprostředkujícími bankami nebo zahraničními regulačními orgány
 • Příchozí a odchozí převody v rublech z jiných bank nezpracováváme

 

SK 

Prevody do ruských, bieloruských a ukrajinských bánk - možné obmedzenia

 • Prichádzajúce a odchádzajúce prevody vo všetkých menách do uvedených ruských a bieloruských bánk↓ boli zablokované v dôsledku sankcií
 • Vykonávanie platieb do zostávajúcich ruských, bieloruských a ukrajinských bánk môže byť sťažené z dôvodu väčšieho počtu kontrolných mechanizmov alebo odmietnutia transakcií sprostredkujúcimi bankami alebo zahraničnými regulačnými orgánmi
 • Nespracúvame prichádzajúce a odchádzajúce prevody v RUB z iných bánk

 

Lista banków

 

 • ABSOLUTBANK JSC (ABLTBY22, ABLTBY22XXX)
 • ALFABANK (ALFARUMM, ALFARUMMXXX)
 • AMSTERDAM TRADE BANK NV (ATBANL2A, ATBANL, ATBANL2AXXX)
 • AVANGARD JOINT STOCK BANK  (AVJSRUMM, AVJSRUMMXXX)
 • BANCO VTB AFRICA SA (VTBLAOLU, VTBLAOLUXXX)
 • BANK AK BARS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (ARRSRU2K, ARRSRU2KXXX)
 • BANK ALFA-BANK JSC (KAZAKHSTAN) – (ALFAKZKA, ALFAKZKAXXX)
 • BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY (VTBAKZKZ, VTBAKZKZXXX)
 • BANK BELVEB OJSC (BELBBY2X, BELBBY2XXXX)
 • BANK DABRABYT (MMBNBY22, MMBNBY22XXX)
 • BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY (NFCBRUMM, NFCBRUMMXXX)
 • BANK OF MOSCOW (MOSWRUMM, MOSWRUMMXXX)
 • BANK OTKRYTIE (JSNMRUMM, JSNMRUMMXXX)
 • BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) (RUDLRUMMRUDLRUMMXXX)
 • BANK ROSTFINANCE JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (ROSFRU2A, ROSFRU2AXXX)
 • BANK SAINT-PETERSBURG PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (JSBSRU2P, JSBSRU2PXXX)
 • BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (ZENIRUMM, ZENIRUMMXXX)
 • BELAGROPROMBANK JS (BAPBBY2X, BAPBBY2XXXX)
 • BELINVESTBANK (BLBBBY2X, BLBBBY2XXXX)
 • BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY (VSTARUMM, VSTARUMMXXX)
 • BM-BANK JOINT-STOCK COMPANY (MOSWRUM2, MOSWRUM2XXX)
 • BYSTROBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  (BYJSRU33, BYJSRU33XXX)
 • CHELINDBANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (CHLBRU4C, CHLBRU4CXXX)
 • COMMERCIAL BANK ABSOLUT BANK PAO (ABSLRUMM, ABSLRUMMXXX)
 • COMMERCIAL BANK SOLIDARNOST JSC (SLDRRU3S, SLDRRU3SXXX)
 • CREDIT BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY (MCRBRUMM, MCRBRUMMXXX)
 • DATABANK JOINT STOCK COMPANY (IZHBRU31, IZHBRU31XXX)
 • EAST WEST UNITED BANK SA (EWUBLULL, EWUBLULLXXX)
 • EXIMBANK OF RUSSIA JSC (EXIRRUMM, EXIRRUMMXXX)
 • EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY (EXPNRUMM, EXPNRUMMXXX)
 • FAR EASTERN BANK (FAEBRU8V, FAEBRU8VXXX)
 • GENBANK JSC (GEOORUMM, GEOORUMMXXX)
 • HOME CREDIT & FINANCE BANK LIMITED LIABILITY COMPANY (HCFBRUMM, HCFBRUMMXXX)
 • INKAKHRAN NKO OAO (AO) (HRANRUMM, HRANRUMMXXX, HRANRUMMEKB)
 • INTERNATIONAL INVESTMENT BANK (IIBMHU22, IIBMHU22XXX)
 • INVESTMENT TRADEBANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (JSCVRUM2, JSCVRUM2XXX)
 • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB (ICFIRUMM, ICFIRUMMXXX)
 • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK PRIMORYE (UNEPRU8V, UNEPRU8VXXX)
 • JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK LANTA BANK (COLKRUMM, COLKRUMMXXX)
 • JOINT-STOCK COMPANY DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS (BRRBBY2X, BRRBBY2XXXX)
 • JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN STANDARD BANK (RSJSRUMM, RSJSRUMMXXX)
 • JOINT STOCK COMPANY SAROVBUSINESSBANK (SARORU2S, SARORU2SXXX)
 • JSC SBERBANK CIB (TDICRUMM, TDICRUMMXXX)
 • JSC VTB BANK (VTBRRUMMVTBRRUMMXXX)
 • JSC VTB CAPITAL (VTCARUMMVTCARUMMXXX)
 • JSCB MOSCOW INDUSTRIAL BANK PC (MINNRUMM, MINNRUMMXXX)
 • LOCKO BANK JSC (CLOKRUMM, CLOKRUMMXXX)
 • MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY (MJSBRUMM, MJSBRUMMXXX)
 • MODULBANK JOINT STOCK COMMERCIAL BANK- MODBRU22, MODBRU22XXX
 • NATIONAL RESERVE BANK JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK (NARNRUMM, NARNRUMMXXX)
 • NOVIKOMBANK (CNOVRUMM, CNOVRUMMXXX)
 • NOVOSIBIRSK SOCIAL COMMERCIAL BANK LEVOBEREZHNY PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (LEVBRU55, LEVBRU55XXX)
 • ORIENT EXPRESS BANK (DALVRU8XDALVRU8XXXX)
 • OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY (OBJSRUMM, OBJSRUMMXXX)
 • PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC (PSOCRUA1, PSOCRUA1XXX)
 • POST BANK JOINT STOCK COMPANY (POSBRUMMPOSBRUMMXXX)
 • PROMINVESTBANK (UPIBUAUX, UPIBUAUXXXX)
 • PROMSVYAZBANK PJSC (PRMSRUMMPRMSRUMMXXX)
 • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB (AVTBRUMM, AVTBRUMMXXX)
 • PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK SPUTNIK (CSPJRU33, CSPJRU33XXX)
 • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK (MBRDRUMM, MBRDRUMMXXX)
 • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ROSBANK (RSBNRUMM, RSBNRUMMXXX)
 • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK (SCBMRUMM, SCBMRUMMXXX)
 • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRDRU4E, UBRDRU4EXXX)
 • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG EXCHANGE (XPETRU21, XPETRU21XXX)
 • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SPB BANK  (RTSBRUMM, RTSBRUMMXXX)
 • PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUSSKI REGIONALNY BANK (RRBKRU21, RRBKRU21XXX)
 • ROSGOSSTRAKH BANK (RUIDRUMM, RUIDRUMMXXX)
 • RUSNARBANK (RUNBRUMM, RUNBRUMMXXX)
 • RUSSIAN AGRICULTURAL BANK (RUAGRUMM, RUAGRUMMXXX)
 • RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (RNCORUMM, RNCORUMMXXX)
 • RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (RRDBRUMM, RRDBRUMMXXX)
 • SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION (BAIKALSKY OFFICE) (SABRRU66, SABRRU66XXX)
 • SBER BANK BELARUS (BPSBBY2X, BPSBBY2XXXX)
 • SBER BANK RUSSIA (SABRRUMM, SABRRUMMXXX)
 • SBERBANK DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE (SABRRU8K, SABRRU8KXXX)
 • SBERBANK SEVERO-ZAPADNY HEAD OFFICE (SABRRU2P, SABRRU2PXXX)
 • SBERBANK SREDNERUSSKY HEAD OFFICE (SABRRUM3, SABRRUM3XXX)
 • SBERBANK SWITZERLAND AG (SLBZCHZZ, SLBZCHZZXXX)
 • SBERBANK CZ (VBOECZ2X, VBOECZ2XXXX)
 • SBERBANK EUROPE AG (SABRATWW, SABRATWWXXX)
 • SBERBANK INDIA (SABRINDD, SABRINDDXXX)
 • SBERBANK UK (TRDIGB2L, TRDIGB2LXXX)
 • SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (SJSCRUMM, SJSCRUMMXXX)
 • SETELEM BANK (CETBRUMM, CETBRUMMXXX)
 • SETTLEMENT NON BANK CREDIT ORGANIZATION METALLURG RUSSIA (MECCRUM1, MECCRUM1XXX)
 • SIB (CYPRUS) LIMITED (TDINCY2N, TDINCY2NXXX)
 • SINKO-BANK, LTD, MOSCOW (SNKBRUMM, SNKBRUMMXXX)
 • SKS BANK LIMITED LIABILITY COMPANY (SKSBRUMM, SKSBRUMMXXX)
 • SMP BANK (SMBKRUMM, SMBKRUMMXXX)
 • SOVCOMBANK (SOMRRUMM, SOMRRUMMXXX)
 • STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK (BFEARUMM, BFEARUMMXXX)
 • THE ROSSIYA BANK (ROSYRU2P, ROSYRU2PXXX)
 • TINKOFF BANK (TICSRUMM, TICSRUMMXXX)
 • TRANSKAPITALBANK PJSC (TJSCRUMM, TJSCRUMMXXX)
 • UNISTREAM COMMERCIAL BANK JSC (UMTNRUMM, UMTNRUMMXXX)
 • WEST SIBERIAN COMMERCIAL BANK OAO (ZWCBRU4Y, ZWCBRU4YXXX)
 • VIETNAM-RUSSIA JOINT VENTURE BANK (VRBAVNVX, VRBAVNVXXXX)
 • VTB BANK ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY (ARMJAM22, ARMJAM22XXX)
 • VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY (VTBAAZ22, VTBAAZ22XXX)
 • VTB BANK BELARUS (SLANBY22, SLANBY22XXX)
 • VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY (UGEBGE22, UGEBGE22XXX)