• Polecenie zapłaty to zezwolenie na pobieranie okresowych opłat z Twojego rachunku. Udzielasz go firmie, która jest dostawcą danej usługi. Dostęp do Twojego rachunku jest jednak ściśle kontrolowany. Przez cały czas to Ty decydujesz, czy pobrane środki należą się danej firmie. Pamiętaj, w przypadku najmniejszych wątpliwości, Twój jeden telefon do konsultanta serwisu telefonicznego iPKO pozwoli Ci odzyskać pobrane środki
  • iPKO pozwala na przejrzenie transakcji polecenia zapłaty wykonanych w ramach danego rachunku, a także na odwołanie (pojedynczej) transakcji polecenia zapłaty.
    Każde zrealizowane polecenie zapłaty może zostać odwołane, jeśli nie zostały przekroczone terminy (56 dni dla osób fizycznych, 5 dni roboczych dla firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Na rachunek zostanie zwrócona pobrana wcześniej kwota powiększona o należne odsetki.
  • Dodatkowo w serwisie iPKO możliwe jest sprawdzenie listy zgód polecenia zapłaty oraz odrzuconych transakcji w ramach polecenia zapłaty.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Usunięcie ostatniej (pojedynczej) transakcji polecenia zapłaty Tak-Tak-
Wydrukowanie potwierdzenia wykonania polecenia zapłaty.Tak (z historii rachunku)---
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksuTak (z historii rachunku)---

Płatnik jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych w wysokości umożliwiającej wykonanie polecenia zapłaty i pobranie należnych prowizji lub opłat - w terminie na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień realizacji polecenia zapłaty przez Bank.

Informujemy, że komunikaty obciążeniowe polecenia zapłaty, przychodzące z innego banku, kierowane są do rozliczenia wyłącznie na I sesję Elixir.

Drukuj