Konto
AURUM

Dlaczego warto?

Program Bankowości Osobistej AURUM skierowany jest również do posiadaczy nowego Konta Aurum. Zapewnia on Klientom komfortową obsługę, indywidualne podejście, uproszczone procedury i preferencyjne warunki kredytowania.

Konto Aurum przeznaczone jest dla Klientów oczekujących wysokiego poziomu usług i kompleksowej obsługi przez dedykowanego pracownika bankowego.

Korzyści z przystąpienia do PROGRAMU AURUM:

 • opieka dedykowanego doradcy nad finansami powierzonymi PKO Bankowi Polskiemu
 • komfortowa obsługa na specjalnie wyznaczonych stanowiskach
 • indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta
 • sprawna i szybka obsługa, dzięki specjalnie uproszczonym procedurom
 • Call Center Bankowości Osobistej i Prywatnej dedykowane do obsługi wyłącznie Klientów Bankowości Osobistej AURUM najwyższy poziom dyskrecji
 • dostęp do kredytu gotówkowego PLATINIUM oraz innych produktów kredytowych
 • atrakcyjne oprocentowanie depozytów - możliwość skorzystania z lokaty negocjowanej
 • NOWOŚĆ! Rozszerzony Program Przywilejów z atrakcyjnymi umowami z nowymi Partnerami

Płatności mobilne IKO
Chcesz wypłacić gotówkę z bankomatu, zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym bądź internetowym? A może chcesz zwrócić pieniądze znajomemu szybkim przelewem na numer telefonu?Teraz wystarczy Ci do tych celów telefon z aplikacją IKO!

Pamiętaj – za pobranie i korzystanie z aplikacji IKO nie są pobierane opłaty.

Więcej informacji na temat aplikacji znajdziesz na iko.pkobp.pl.

A dodatkowo:

 • bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie oraz największa w Polsce sieć oddziałów i agencji
 • możliwość realizacji bezpłatnych krajowych przelewów przez Internet, telefon lub w oddziale oraz regulowania stałych opłat np. za czynsz lub telefon, za pomocą zdefiniowanych przelewów i zleceń stałych również bez opłat
 • doładowania telefonów komórkowych przez bankowość elektroniczną iPKO bez dodatkowych opłat
 • SMSy i e-maile informujące o każdej zmianie salda na rachunku bez opłat
 • usługa AUTOOSZCZĘDZANIE- oszczędzanie bez wysiłku i przy okazji (zobacz szczegóły)

Nowoczesna, bezpłatna i funkcjonalna prestiżowa karta debetowa do rachunku

 • brak opłaty za wydanie karty
 • brak miesięcznej opłaty za obsługę karty
 • możliwość dokonywania płatności za pomocą karty w Internecie
 • wygoda - karty posiadają funkcję płatności zbliżeniowych Visa payWave
 • bezpieczeństwo - karty są wyposażone w mikroprocesor i pasek magnetyczny
 • możliwość wypłaty gotówki (do 300 zł) przy okazji płacenia kartą debetową w ponad 23000 punktów usługowo-handlowych oznaczonych symbolem VISA CASH BACK bez dodatkowych opłat

W każdej chwili, istnieje możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanej oferty dopuszczalnego salda debetowego albo kredytu odnawialnego z limitem nawet do 150 000 zł! Szczegóły oferty dot. DSD i kredytu odnawialnego.

Warto również skorzystać z atrakcyjnej oferty Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego w PLN, USD, EUR albo CHF. 

Dostęp do innych produktów Banku poprzez usługę bankowości elektroniczną iPKO:

 • możliwość złożenia wniosku o kredyt gotówkowy w kwocie nawet do 500 000 zł
 • zakładanie lokat terminowych
 • nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO
 • możliwość powiązania rachunku osobistego z rachunkiem maklerskim
 • zakup ubezpieczeń

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Konto Aurum przeznaczone jest dla osób, które cenią wygodę, komfort i sprawną obsługę bieżącą w zakresie finansów.

 • Przeznaczenie

 • Autooszczędzanie

 • Waluta

 • Informacje dodatkowe

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY:

Prowadzenie rachunku – miesięcznie

W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana:

0 zł - jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 9 000 zł lub średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej  niż 150 000 zł1 

0 zł - dla jednego rachunku otwartego w ramach pakietu SUKCES2

25 zł - w pozostałych przypadkach

Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków:

pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA (w tym na rachunki prowadzone na rzecz tego samego posiadacza rachunku prowadzone przez inne spółki PKO Banku Polskiego z siedzibą na terytorium RP):

 

w oddziale PKO Banku Polskiego SA

0 zł

za pośrednictwem serwisu telefonicznego

0 zł

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym

0 zł

na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:

 

w oddziale PKO Banku Polskiego SA

0 zł

za pośrednictwem serwisu telefonicznego

0 zł

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym

0 zł

na rachunki w innym banku:

 

w oddziale PKO Banku Polskiego SA

0 zł

za pośrednictwem serwisu telefonicznego

0 zł

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym

0 zł

na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego:

 

w oddziale PKO Banku Polskiego SA

0 zł

za pośrednictwem serwisu telefonicznego

0 zł

za pośrednictwem serwisu internetowego

0 zł

Przelew – realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew „Na numer telefonu”) za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA

0 zł

Przelew – realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew „Na numer telefonu”) w kanale mobilnym na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA

0 zł

Polecenie zapłaty - realizacja dyspozycji przekazania środków:

z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA - za każde polecenie

0 zł

z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach - za każde polecenie

0 zł

Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie) - realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu:

0 zł

KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES3:

Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem

0 zł

Obsługa karty – opłata miesięczna

0 zł

OPERACJE GOTÓWKOWE –wypłaty gotówkowe:

w bankomatach PKO Banku Polskiego przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub za pośrednictwem kanału mobilnego

0 zł

w walucie polskiej w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiegow kraju przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub za pośrednictwem kanału mobilnego

0 zł

w walucie obcej w bankomatach za granicą przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres

0 zł

w walucie polskiej towarzyszące operacji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub za pośrednictwem kanału mobilnego (Cashback)4

0 zł

w walucie polskiej w urzędach pocztowych przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres

0 zł

POWIADOMIENIA o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej wysyłane za pośrednictwem SMS

0 zł

1 – Sposób liczenia średniego salda depozytów oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA

2 – Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

3 - W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi PKO Ekspres, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 3% wartości operacji. Tabela kursów PKO Banku Polskiego SA prezentowana jest w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, agencjach PKO Banku Polskiego SA oraz na stronie internetowej www.pkobp.pl/waluty

4 – Wypłata gotówki towarzysząca operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit operacji bezgotówkowych.  Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

Pełna Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych

Odsetki

Odsetki na rachunku są naliczane od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Kapitalizacja miesięczna odsetek.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne. Aktualne oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,00%.
Podane oprocentowanie jest zmienne, podane w skali roku i nie uwzględnia opłat pobieranych zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat. Niniejszym materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy wyłącznie celom informacyjnym.

Założenie konta jest proste

 1. Wypełnij wniosek online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Korzystaj ze swojego rachunku

Pliki do pobrania