Konto Aurum
BANKOWOŚĆ OSOBISTA

Konto Aurum

 • Konto Bankowości Osobistej
 • Priorytetowa obsługa osobistego doradcy
 • Specjalna infolinia 

Opłaty

Prowadzenie konta, gdy wpływy w ostatnim miesiącu wynoszą min. 9 000 zł lub średnie miesięczne saldo aktywów na produktach to min. 150 000 zł
0/40 zł
Obsługa karty
0 zł
Grafika do linku Sprawdź

Sposób liczenia średniego salda aktywów oraz wykaz aktywów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II

Sprawdź

Otwórz konto Aurum

1
Złóż wniosek online

Złóż wniosek na stronie pkobp.pl lub w serwisie iPKO. Wybierz opcję Wizyta kuriera

2
Podpisz dokumenty
Kurier dostarczy dokumenty do podpisu
oraz kartę do konta w ciągu 2 dni
3
Korzystaj z konta
Konto aktywujesz po potwierdzeniu tożsamości i wizycie kuriera. Po podpisaniu dokumentów dostajesz pełny dostęp do serwisu iPKO i aplikacji IKO

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Infolinia banku

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości telefonicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii, która umożliwia m.in.: sprawdzenie salda konta, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

1 Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:
  1. Operacja musi być realizowana w walucie EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF.
  2. Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie operacji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji operacji.
  3. Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania operacji.
  4. Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na rachunku prowadzonym w złotych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”.