Pytania i odpowiedzi

Jak wyliczyć maksymalną kwotę lokaty?
Czy mogę zerwać lokatę przed końcem umowy?
Czy mogę dopłacić pieniądze do lokaty?
Czy mogę wypłacić część pieniędzy z lokaty?
Jak naliczacie odsetki?